Chiều 09/5/2022: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Quốc hội và Thường trực các cơ quan của Quốc hội


Tên album
Chiều 09/5/2022: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Quốc hội và Thường trực các cơ quan của Quốc hội
Nội dung mô tả
Chiều 09/5, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Quốc hội và Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội nhằm triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5/2022.
Ngày tạo
11/05/2022 10:52:17 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Quốc hội và Thường trực các cơ quan của Quốc hội

Ngày tạo: 11/05/2022 10:56:25 SA

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu.

Dung lượng: 743,21kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Quốc hội và Thường trực các cơ quan của Quốc hội

Ngày tạo: 11/05/2022 10:56:25 SA

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu.

Dung lượng: 655,06kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Quốc hội và Thường trực các cơ quan của Quốc hội

Ngày tạo: 11/05/2022 10:56:25 SA

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Dung lượng: 637,10kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Quốc hội và Thường trực các cơ quan của Quốc hội

Ngày tạo: 11/05/2022 10:56:25 SA

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Dung lượng: 680,66kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Quốc hội và Thường trực các cơ quan của Quốc hội

Ngày tạo: 11/05/2022 10:56:25 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà phát biểu.

Dung lượng: 518,66kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Quốc hội và Thường trực các cơ quan của Quốc hội

Ngày tạo: 11/05/2022 10:56:25 SA

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà phát biểu.

Dung lượng: 744,39kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất