Chiều 27/4/2022: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì phiên giải trình tình hình thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư công, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công


Tên album
Chiều 27/4/2022: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì phiên giải trình tình hình thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư công, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
Nội dung mô tả
Chiều 27/4, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội tổ chức phiên giải trình về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên giải trình.
Ngày tạo
28/04/2022 6:20:46 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì phiên giải trình tình hình thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư công, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Ngày tạo: 28/04/2022 06:25:22 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu chỉ đạo phiên giải trình.

Dung lượng: 767,49kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì phiên giải trình tình hình thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư công, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Ngày tạo: 28/04/2022 06:25:22 CH

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải báo cáo làm rõ một số vấn đề đại biểu quan tâm.

Dung lượng: 733,96kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì phiên giải trình tình hình thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư công, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Ngày tạo: 28/04/2022 06:25:22 CH

Các đại biểu tham gia giải trình

Dung lượng: 743,33kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì phiên giải trình tình hình thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư công, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Ngày tạo: 28/04/2022 06:25:22 CH

Các đại biểu Quốc hội tại phiên giải trình

Dung lượng: 780,89kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì phiên giải trình tình hình thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư công, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Ngày tạo: 28/04/2022 06:25:22 CH

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Đinh Thị Phương Lan phát biểu.

Dung lượng: 730,44kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì phiên giải trình tình hình thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư công, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Ngày tạo: 28/04/2022 06:25:22 CH

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Đỗ Thị Lan đặt câu hỏi tại phiên giải trình

Dung lượng: 798,73kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất