Chiều 26/4/2022: Bế mạc Phiên họp thứ 10 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Tên album
Chiều 26/4/2022: Bế mạc Phiên họp thứ 10 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV
Nội dung mô tả
Chiều 26/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 10.
Ngày tạo
26/04/2022 7:50:09 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Bế mạc Phiên họp thứ 10 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 26/04/2022 07:52:15 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp.

Dung lượng: 883,38kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Phiên họp thứ 10 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 26/04/2022 07:52:15 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp.

Dung lượng: 946,42kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Phiên họp thứ 10 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 26/04/2022 07:52:15 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp.

Dung lượng: 911,67kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Phiên họp thứ 10 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 26/04/2022 07:52:15 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp.

Dung lượng: 655,76kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Phiên họp thứ 10 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 26/04/2022 07:52:15 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 667,79kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Phiên họp thứ 10 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 26/04/2022 07:52:15 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 639,42kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất