Sáng 26/4/2022: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp Trưởng đại diện Viện KAS - Cộng hoà Liên bang Đức tại Việt Nam


Tên album
Sáng 26/4/2022: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp Trưởng đại diện Viện KAS - Cộng hoà Liên bang Đức tại Việt Nam
Nội dung mô tả
Sáng 26/4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp Trưởng đại diện Viện Konrad Adenauer (KAS) của Cộng hoà Liên bang Đức tại Việt Nam Florian Constantin Feyerabend.
Ngày tạo
26/04/2022 1:48:52 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp Trưởng đại diện Viện KAS - Cộng hoà Liên bang Đức tại Việt Nam

Ngày tạo: 26/04/2022 01:51:56 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Trưởng đại diện Viện KAS Florian Constantin Feyerabend trao quà lưu niệm.

Dung lượng: 801,79kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp Trưởng đại diện Viện KAS - Cộng hoà Liên bang Đức tại Việt Nam

Ngày tạo: 26/04/2022 01:51:56 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Trưởng đại diện Viện KAS Florian Constantin Feyerabend

Dung lượng: 919,03kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp Trưởng đại diện Viện KAS - Cộng hoà Liên bang Đức tại Việt Nam

Ngày tạo: 26/04/2022 01:51:56 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Trưởng đại diện Viện KAS Florian Constantin Feyerabend chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu.

Dung lượng: 1.002,80kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp Trưởng đại diện Viện KAS - Cộng hoà Liên bang Đức tại Việt Nam

Ngày tạo: 26/04/2022 01:51:56 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Trưởng đại diện Viện KAS Florian Constantin Feyerabend trao quà lưu niệm.

Dung lượng: 701,38kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp Trưởng đại diện Viện KAS - Cộng hoà Liên bang Đức tại Việt Nam

Ngày tạo: 26/04/2022 01:51:56 CH

Quang cảnh cuộc tiếp

Dung lượng: 963,42kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp Trưởng đại diện Viện KAS - Cộng hoà Liên bang Đức tại Việt Nam

Ngày tạo: 26/04/2022 01:51:56 CH

Quang cảnh cuộc tiếp

Dung lượng: 970,00kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất