Sáng 21/4/2022: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp Đại sứ Campuchia Chay Navuth chào xã giao


Tên album
Sáng 21/4/2022: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp Đại sứ Campuchia Chay Navuth chào xã giao
Nội dung mô tả
Sáng 21/04, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp Đại sứ Campuchia Chay Navuth đến chào xã giao và gặp mặt Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Campuchia.
Ngày tạo
25/04/2022 2:28:38 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp Đại sứ Campuchia Chay Navuth chào xã giao

Ngày tạo: 25/04/2022 02:30:46 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Campuchia Chay Navuth.

Dung lượng: 2,35MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp Đại sứ Campuchia Chay Navuth chào xã giao

Ngày tạo: 25/04/2022 02:30:46 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Nhóm NSHN Việt Nam - Campuchia chụp ảnh lưu niệm với Đại sứ Campuchia Chay Navuth và Phu nhân.

Dung lượng: 1,88MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp Đại sứ Campuchia Chay Navuth chào xã giao

Ngày tạo: 25/04/2022 02:30:46 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Đại sứ Campuchia Chay Navuth

Dung lượng: 2,18MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp Đại sứ Campuchia Chay Navuth chào xã giao

Ngày tạo: 25/04/2022 02:30:46 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Đại sứ Campuchia Chay Navuth

Dung lượng: 2,34MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp Đại sứ Campuchia Chay Navuth chào xã giao

Ngày tạo: 25/04/2022 02:30:46 CH

Quang cảnh cuộc gặp

Dung lượng: 2,22MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp Đại sứ Campuchia Chay Navuth chào xã giao

Ngày tạo: 25/04/2022 02:30:46 CH

Quang cảnh cuộc gặp

Dung lượng: 2,29MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất