Sáng 25/4/2022: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021


Tên album
Sáng 25/4/2022: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021
Nội dung mô tả
Ngày tạo
25/04/2022 12:18:32 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021

Ngày tạo: 25/04/2022 12:23:18 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 961,93kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021

Ngày tạo: 25/04/2022 12:23:18 CH

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày báo cáo.

Dung lượng: 703,50kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021

Ngày tạo: 25/04/2022 12:23:18 CH

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày báo cáo.

Dung lượng: 727,63kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021

Ngày tạo: 25/04/2022 12:23:18 CH

Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh phát biểu.

Dung lượng: 712,23kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021

Ngày tạo: 25/04/2022 12:23:18 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 693,50kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021

Ngày tạo: 25/04/2022 12:23:18 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 945,47kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất