Chiều 21/4/2022: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa


Tên album
Chiều 21/4/2022: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa
Nội dung mô tả
Thực hiện chương trình Phiên họp thứ 10, chiều ngày 21/4, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa.
Ngày tạo
22/04/2022 12:50:44 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa

Ngày tạo: 22/04/2022 12:54:08 SA

Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết

Dung lượng: 847,70kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa

Ngày tạo: 22/04/2022 12:54:08 SA

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh phát biểu.

Dung lượng: 748,62kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa

Ngày tạo: 22/04/2022 12:54:08 SA

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày Tờ trình.

Dung lượng: 716,71kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa

Ngày tạo: 22/04/2022 12:54:08 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà phát biểu.

Dung lượng: 779,38kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa

Ngày tạo: 22/04/2022 12:54:08 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng phát biểu.

Dung lượng: 742,77kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa

Ngày tạo: 22/04/2022 12:54:08 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới phát biểu.

Dung lượng: 779,93kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất