Chiều 09/4/2022: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì Tọa đàm tham vấn chuyên gia về việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành


Tên album
Chiều 09/4/2022: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì Tọa đàm tham vấn chuyên gia về việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành
Nội dung mô tả
Chiều ngày 09/04, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn giám sát Nguyễn Đức Hải, Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội tổ chức Tọa đàm tham vấn chuyên gia về việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành.
Ngày tạo
09/04/2022 4:10:59 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì Tọa đàm tham vấn chuyên gia về việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành

Ngày tạo: 09/04/2022 04:14:51 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì Tọa đàm.

Dung lượng: 512,72kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì Tọa đàm tham vấn chuyên gia về việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành

Ngày tạo: 09/04/2022 04:14:51 CH

Quang cảnh tọa đàm

Dung lượng: 681,21kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì Tọa đàm tham vấn chuyên gia về việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành

Ngày tạo: 09/04/2022 04:14:51 CH

Quang cảnh tọa đàm

Dung lượng: 753,13kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì Tọa đàm tham vấn chuyên gia về việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành

Ngày tạo: 09/04/2022 04:14:51 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì Tọa đàm.

Dung lượng: 588,80kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì Tọa đàm tham vấn chuyên gia về việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành

Ngày tạo: 09/04/2022 04:14:51 CH

Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính - Chủ tịch Hội Quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam phát biểu.

Dung lượng: 520,10kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì Tọa đàm tham vấn chuyên gia về việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành

Ngày tạo: 09/04/2022 04:14:51 CH

Các chuyên gia tham dự Tọa đàm

Dung lượng: 516,95kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất