Chiều 07/4/2022: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp giao ban giữa lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan của Quốc hội


Tên album
Chiều 07/4/2022: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp giao ban giữa lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan của Quốc hội
Nội dung mô tả
Chiều ngày 07/4, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức cuộc họp giao ban tháng 3/2022, triển khai nhiệm vụ tháng 4/2022 giữa lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan của Quốc hội. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp giao ban.
Ngày tạo
07/04/2022 6:03:14 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp giao ban giữa lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan của Quốc hội

Ngày tạo: 07/04/2022 06:06:38 CH

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu.

Dung lượng: 710,90kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp giao ban giữa lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan của Quốc hội

Ngày tạo: 07/04/2022 06:06:38 CH

Quang cảnh cuộc họp

Dung lượng: 933,84kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp giao ban giữa lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan của Quốc hội

Ngày tạo: 07/04/2022 06:06:38 CH

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Phạm Thúy Chinh phát biểu.

Dung lượng: 792,50kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp giao ban giữa lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan của Quốc hội

Ngày tạo: 07/04/2022 06:06:38 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu.

Dung lượng: 686,26kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp giao ban giữa lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan của Quốc hội

Ngày tạo: 07/04/2022 06:06:38 CH

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu.

Dung lượng: 1,08MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp giao ban giữa lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan của Quốc hội

Ngày tạo: 07/04/2022 06:06:38 CH

Đại diện Ban Công tác đại biểu đóng góp ý kiến.

Dung lượng: 760,79kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất