Sáng 06/4/2022: Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tư pháp về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo


Tên album
Sáng 06/4/2022: Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tư pháp về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Nội dung mô tả
Sáng 06/04, tại Nhà Quốc hội, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Bộ Tư pháp “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngáy 01/07/2016 đến ngày 01/07/2021”.
Ngày tạo
06/04/2022 3:53:27 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tư pháp về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày tạo: 06/04/2022 03:57:33 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu.

Dung lượng: 1,67MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tư pháp về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày tạo: 06/04/2022 03:57:33 CH

Đại diện Bộ Tư pháp báo cáo việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bộ từ ngày 01/07/2016 đến ngày 01/07/2021.

Dung lượng: 339,21kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tư pháp về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày tạo: 06/04/2022 03:57:33 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,72MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tư pháp về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày tạo: 06/04/2022 03:57:33 CH

Các đại biểu, thành viên Đoàn giám sát tham dự cuộc làm việc với Bộ Tư pháp

Dung lượng: 1,48MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tư pháp về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày tạo: 06/04/2022 03:57:33 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu.

Dung lượng: 1,62MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tư pháp về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày tạo: 06/04/2022 03:57:33 CH

Tổ trưởng Tổ Công tác, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Ngô Trung Thành báo cáo tóm tắt kết quả khảo sát, đánh giá bước đầu và đề nghị báo cáo bổ sung làm rõ một số nội dung về chuyên đề “việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/07/2016 đến ngày 01/07/2021” đối với Bộ Tư pháp.

Dung lượng: 1,51MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất