Chiều 05/4/2022: Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì cuộc làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo


Tên album
Chiều 05/4/2022: Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì cuộc làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Nội dung mô tả
Chiều ngày 05/04, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương – Trưởng Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021” đã chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.
Ngày tạo
05/04/2022 6:56:46 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì cuộc làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày tạo: 05/04/2022 07:01:16 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương – Trưởng Đoàn giám sát​ phát biểu.

Dung lượng: 822,73kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì cuộc làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày tạo: 05/04/2022 07:01:16 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1.001,07kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì cuộc làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày tạo: 05/04/2022 07:01:16 CH

Đại diện Tòa án nhân dân tối cao phát biểu.

Dung lượng: 870,74kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì cuộc làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày tạo: 05/04/2022 07:01:16 CH

Phó Trưởng Ban Dân nguyện Hoàng Anh Công phát biểu.

Dung lượng: 933,69kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì cuộc làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày tạo: 05/04/2022 07:01:16 CH

Nguyên Phó Trưởng Ban Dân nguyện Đỗ Văn Đương phát biểu.

Dung lượng: 833,51kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì cuộc làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày tạo: 05/04/2022 07:01:16 CH

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí báo cáo, làm rõ mốt số nội dung tại cuộc làm việc.

Dung lượng: 868,63kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất