Sáng 30/3/2022: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Diễn đàn Thanh niên 2022


Tên album
Sáng 30/3/2022: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Diễn đàn Thanh niên 2022
Nội dung mô tả
Sáng 30/03, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự, chủ trì Diễn đàn Chính sách quốc gia về thanh niên (Diễn đàn thanh niên 2022) với chủ đề “Đào tạo nghề cho thanh niên” do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam tổ chức.
Ngày tạo
01/04/2022 5:46:38 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Diễn đàn Thanh niên 2022

Ngày tạo: 01/04/2022 05:50:17 CH

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu.

Dung lượng: 1,23MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Diễn đàn Thanh niên 2022

Ngày tạo: 01/04/2022 05:50:17 CH

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu.

Dung lượng: 1,18MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Diễn đàn Thanh niên 2022

Ngày tạo: 01/04/2022 05:50:17 CH

Quang cảnh diễn đàn

Dung lượng: 1,35MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Diễn đàn Thanh niên 2022

Ngày tạo: 01/04/2022 05:50:17 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh phát biểu.

Dung lượng: 1,22MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Diễn đàn Thanh niên 2022

Ngày tạo: 01/04/2022 05:50:17 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn phát biểu.

Dung lượng: 1,32MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Diễn đàn Thanh niên 2022

Ngày tạo: 01/04/2022 05:50:17 CH

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm với đại diện Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Dung lượng: 1,22MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất