Chiều 28/3/2022: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải gặp mặt Đoàn đại biểu Ban Giao vận Quảng Đà


Tên album
Chiều 28/3/2022: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải gặp mặt Đoàn đại biểu Ban Giao vận Quảng Đà
Nội dung mô tả
Ngày tạo
01/04/2022 5:34:59 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải gặp mặt Đoàn đại biểu Ban Giao vận Quảng Đà

Ngày tạo: 01/04/2022 05:37:37 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tặng quà cho các thành viên Ban Giao vận Quảng Đà.

Dung lượng: 645,06kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải gặp mặt Đoàn đại biểu Ban Giao vận Quảng Đà

Ngày tạo: 01/04/2022 05:37:36 CH

Các thành viên Ban Giao vận Quảng Đà tại buổi gặp mặt.

Dung lượng: 554,17kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải gặp mặt Đoàn đại biểu Ban Giao vận Quảng Đà

Ngày tạo: 01/04/2022 05:37:36 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và các thành viên Ban Giao vận Quảng Đà.

Dung lượng: 575,36kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải gặp mặt Đoàn đại biểu Ban Giao vận Quảng Đà

Ngày tạo: 01/04/2022 05:37:36 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và các thành viên Ban Giao vận Quảng Đà.

Dung lượng: 498,61kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải gặp mặt Đoàn đại biểu Ban Giao vận Quảng Đà

Ngày tạo: 01/04/2022 05:37:36 CH

Ông Nguyễn Đăng Lâm - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng phát biểu.

Dung lượng: 875,53kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải gặp mặt Đoàn đại biểu Ban Giao vận Quảng Đà

Ngày tạo: 01/04/2022 05:37:36 CH

Ông Nguyễn Đăng Lâm - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng phát biểu.

Dung lượng: 840,09kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất