Chiều 24/3/2022: Bế mạc Phiên họp thứ 9 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Tên album
Chiều 24/3/2022: Bế mạc Phiên họp thứ 9 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
24/03/2022 4:55:22 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Bế mạc Phiên họp thứ 9 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 24/03/2022 04:56:50 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp.

Dung lượng: 894,68kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Phiên họp thứ 9 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 24/03/2022 04:56:50 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 829,77kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Phiên họp thứ 9 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 24/03/2022 04:56:50 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 842,84kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Phiên họp thứ 9 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 24/03/2022 04:56:50 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp.

Dung lượng: 711,91kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Phiên họp thứ 9 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 24/03/2022 04:56:50 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 803,73kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Phiên họp thứ 9 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 24/03/2022 04:56:50 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp.

Dung lượng: 669,06kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất