Chiều 24/3/2022: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí


Tên album
Chiều 24/3/2022: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Nội dung mô tả
Ngày tạo
24/03/2022 4:51:51 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ngày tạo: 24/03/2022 04:53:55 CH

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu.

Dung lượng: 952,01kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ngày tạo: 24/03/2022 04:53:55 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu.

Dung lượng: 881,09kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ngày tạo: 24/03/2022 04:53:55 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu.

Dung lượng: 869,50kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ngày tạo: 24/03/2022 04:53:55 CH

Dung lượng: 633,81kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ngày tạo: 24/03/2022 04:53:55 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga phát biểu.

Dung lượng: 738,17kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ngày tạo: 24/03/2022 04:53:55 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu.

Dung lượng: 946,55kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất