Sáng 24/3/2022: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội


Tên album
Sáng 24/3/2022: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Nội dung mô tả
Ngày tạo
24/03/2022 10:43:13 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 24/03/2022 10:47:38 SA

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày báo cáo giải trình tiếp thu và dự thảo Nghị quyết.

Dung lượng: 988,13kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 24/03/2022 10:47:38 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 783,03kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 24/03/2022 10:47:38 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu.

Dung lượng: 859,56kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 24/03/2022 10:47:38 SA

Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải phát biểu.

Dung lượng: 913,94kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 24/03/2022 10:47:38 SA

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân phát biểu.

Dung lượng: 949,65kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 24/03/2022 10:47:38 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh phát biểu.

Dung lượng: 910,59kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất