Sáng 24/3/2022: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự án Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc


Tên album
Sáng 24/3/2022: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự án Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
Nội dung mô tả
Ngày tạo
24/03/2022 10:00:48 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự án Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Ngày tạo: 24/03/2022 10:05:29 SA

Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết

Dung lượng: 744,59kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự án Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Ngày tạo: 24/03/2022 10:05:29 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 671,64kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự án Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Ngày tạo: 24/03/2022 10:05:29 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu.

Dung lượng: 969,22kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự án Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Ngày tạo: 24/03/2022 10:05:29 SA

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Hồi phát biểu.

Dung lượng: 942,38kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự án Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Ngày tạo: 24/03/2022 10:05:29 SA

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu.

Dung lượng: 867,93kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự án Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Ngày tạo: 24/03/2022 10:05:29 SA

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ phát biểu.

Dung lượng: 964,65kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất