Chiều 14/03/2022: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến kết quả ban đầu việc giám sát về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo


Tên album
Chiều 14/03/2022: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến kết quả ban đầu việc giám sát về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Nội dung mô tả
Chiều 14/3, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 9, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo kết quả bước đầu của Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021” và quyết định việc lựa chọn đơn vị, địa phương để tiến hành giám sát thực tế.
Ngày tạo
15/03/2022 6:37:06 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến kết quả ban đầu việc giám sát về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày tạo: 15/03/2022 06:41:30 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ xem xét báo cáo kết quả giám sát bước đầu của Đoàn giám sát.

Dung lượng: 2,14MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến kết quả ban đầu việc giám sát về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày tạo: 15/03/2022 06:41:30 CH

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh bên lề phiên họp.

Dung lượng: 825,73kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến kết quả ban đầu việc giám sát về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày tạo: 15/03/2022 06:41:30 CH

Các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội trao đổi bên lề phiên họp.

Dung lượng: 767,84kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến kết quả ban đầu việc giám sát về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày tạo: 15/03/2022 06:41:30 CH

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu.

Dung lượng: 666,45kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến kết quả ban đầu việc giám sát về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày tạo: 15/03/2022 06:41:30 CH

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu.

Dung lượng: 2,15MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến kết quả ban đầu việc giám sát về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày tạo: 15/03/2022 06:41:30 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp.

Dung lượng: 703,26kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất