Sáng 14/03/2022: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo của Đoàn giám sát về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021


Tên album
Sáng 14/03/2022: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo của Đoàn giám sát về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021
Nội dung mô tả
Sáng 14/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành xem xét báo cáo kết quả bước đầu của Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện các nghị quyết của UBTVQH về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021” và quyết định việc lựa chọn đơn vị, địa phương để tiến hành giám sát thực tế.
Ngày tạo
14/03/2022 10:36:58 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo của Đoàn giám sát về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021

Ngày tạo: 14/03/2022 10:41:04 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 3,85MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo của Đoàn giám sát về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021

Ngày tạo: 14/03/2022 12:53:48 CH

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng phát biểu.

Dung lượng: 2,34MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo của Đoàn giám sát về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021

Ngày tạo: 14/03/2022 12:53:48 CH

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu.

Dung lượng: 2,13MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo của Đoàn giám sát về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021

Ngày tạo: 14/03/2022 12:53:48 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao đổi bên lề phiên họp.

Dung lượng: 2,21MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo của Đoàn giám sát về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021

Ngày tạo: 14/03/2022 10:41:04 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng phát biểu.

Dung lượng: 2,48MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo của Đoàn giám sát về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021

Ngày tạo: 14/03/2022 10:41:04 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu.

Dung lượng: 2,13MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất