Chiều 09/3/2022: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Hội đồng Dân tộc và Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2022-2026


Tên album
Chiều 09/3/2022: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Hội đồng Dân tộc và Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2022-2026
Nội dung mô tả
Chiều 09/3, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Hội đồng Dân tộc và Ủy ban Dân tộc của Chính phủ tổ chức Hội nghị Tổng kết quy chế phối hợp công tác giữa Hội đồng Dân tộc và Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2016-2021, đồng thời ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2022-2026.
Ngày tạo
14/03/2022 9:56:27 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Hội đồng Dân tộc và Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2022-2026

Ngày tạo: 14/03/2022 10:00:11 SA

Dưới sự chứng kiến của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại diện lãnh đạo hai cơ quan, Hội đồng Dân tộc và Ủy ban Dân tộc tiến hành ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa 2 cơ quan giai đoạn 2022-2026.

Dung lượng: 824,85kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Hội đồng Dân tộc và Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2022-2026

Ngày tạo: 14/03/2022 10:00:11 SA

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu.

Dung lượng: 615,83kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Hội đồng Dân tộc và Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2022-2026

Ngày tạo: 14/03/2022 10:00:11 SA

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm tặng quà lưu niệm cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh.

Dung lượng: 778,51kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Hội đồng Dân tộc và Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2022-2026

Ngày tạo: 14/03/2022 10:00:11 SA

Quang cảnh hội nghị

Dung lượng: 794,51kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Hội đồng Dân tộc và Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2022-2026

Ngày tạo: 14/03/2022 10:00:11 SA

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Nie Kđăm phát biểu.

Dung lượng: 636,33kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Hội đồng Dân tộc và Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2022-2026

Ngày tạo: 14/03/2022 10:00:11 SA

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Nie Kđăm phát biểu.

Dung lượng: 754,12kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất