Chiều 03/3/2022: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Tọa đàm lấy ý kiến về dự thảo đề án đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả Kỳ họp Quốc hội


Tên album
Chiều 03/3/2022: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Tọa đàm lấy ý kiến về dự thảo đề án đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả Kỳ họp Quốc hội
Nội dung mô tả
Chiều ngày 03/3, tại Nhà Quốc hội, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả Kỳ họp Quốc hội tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Đề án. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án chủ trì Tọa đàm.
Ngày tạo
14/03/2022 8:51:17 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Tọa đàm lấy ý kiến về dự thảo đề án đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả Kỳ họp Quốc hội

Ngày tạo: 14/03/2022 08:55:43 SA

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu.

Dung lượng: 1,84MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Tọa đàm lấy ý kiến về dự thảo đề án đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả Kỳ họp Quốc hội

Ngày tạo: 14/03/2022 08:55:42 SA

Các đại biểu tham dự Tọa đàm

Dung lượng: 1,48MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Tọa đàm lấy ý kiến về dự thảo đề án đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả Kỳ họp Quốc hội

Ngày tạo: 14/03/2022 08:55:43 SA

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu.

Dung lượng: 1,47MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Tọa đàm lấy ý kiến về dự thảo đề án đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả Kỳ họp Quốc hội

Ngày tạo: 14/03/2022 08:55:43 SA

Quang cảnh tọa đàm

Dung lượng: 1,92MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Tọa đàm lấy ý kiến về dự thảo đề án đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả Kỳ họp Quốc hội

Ngày tạo: 14/03/2022 08:55:43 SA

Quang cảnh tọa đàm

Dung lượng: 1,75MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Tọa đàm lấy ý kiến về dự thảo đề án đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả Kỳ họp Quốc hội

Ngày tạo: 14/03/2022 08:55:43 SA

Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển phát biểu.

Dung lượng: 1,52MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất