Sáng 03/3/2022: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp giao ban với Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội


Tên album
Sáng 03/3/2022: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp giao ban với Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội
Nội dung mô tả
Sáng 03/3, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp giao ban giữa lãnh đạo Quốc hội với Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội nhằm tổng kết công tác tháng 02/2022 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2022.
Ngày tạo
14/03/2022 8:44:09 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp giao ban với Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội

Ngày tạo: 14/03/2022 08:47:18 SA

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu.

Dung lượng: 843,61kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp giao ban với Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội

Ngày tạo: 14/03/2022 08:47:18 SA

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản báo cáo tóm tắt một số công tác chủ yếu trong tháng 2/2022 của Văn phòng Quốc hội và dự kiến triển khai những nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2022 của Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Dung lượng: 714,92kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp giao ban với Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội

Ngày tạo: 14/03/2022 08:47:18 SA

Đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Trần Thị Hoa Ry phát biểu.

Dung lượng: 833,80kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp giao ban với Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội

Ngày tạo: 14/03/2022 08:47:18 SA

Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Văn Hiển đóng góp ý kiến tại cuộc họp.

Dung lượng: 683,44kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp giao ban với Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội

Ngày tạo: 14/03/2022 08:47:18 SA

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu.

Dung lượng: 950,25kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp giao ban với Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội

Ngày tạo: 14/03/2022 08:47:18 SA

Đại diện Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường phát biểu.

Dung lượng: 928,61kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất