Chiều 03/3/2022: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự phiên thẩm tra Báo cáo của Chính phủ đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 về triển khai dự án đường Hồ Chí Minh


Tên album
Chiều 03/3/2022: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự phiên thẩm tra Báo cáo của Chính phủ đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 về triển khai dự án đường Hồ Chí Minh
Nội dung mô tả
Sáng 03/3, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp giao ban giữa lãnh đạo Quốc hội với Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội nhằm tổng kết công tác tháng 02/2022 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2022.
Ngày tạo
14/03/2022 8:35:31 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự phiên thẩm tra Báo cáo của Chính phủ đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 về triển khai dự án đường Hồ Chí Minh

Ngày tạo: 14/03/2022 08:39:52 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu.

Dung lượng: 735,78kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự phiên thẩm tra Báo cáo của Chính phủ đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 về triển khai dự án đường Hồ Chí Minh

Ngày tạo: 14/03/2022 08:39:52 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy phát biểu.

Dung lượng: 730,74kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự phiên thẩm tra Báo cáo của Chính phủ đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 về triển khai dự án đường Hồ Chí Minh

Ngày tạo: 14/03/2022 08:39:52 SA

Các đại biểu phát biểu từ điểm cầu trực tuyến.

Dung lượng: 820,78kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự phiên thẩm tra Báo cáo của Chính phủ đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 về triển khai dự án đường Hồ Chí Minh

Ngày tạo: 14/03/2022 08:39:52 SA

Đại biểu Lê Văn Khảm phát biểu.

Dung lượng: 574,74kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự phiên thẩm tra Báo cáo của Chính phủ đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 về triển khai dự án đường Hồ Chí Minh

Ngày tạo: 14/03/2022 08:39:52 SA

Các đại biểu phát biểu từ điểm cầu trực tuyến.

Dung lượng: 713,34kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự phiên thẩm tra Báo cáo của Chính phủ đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 về triển khai dự án đường Hồ Chí Minh

Ngày tạo: 14/03/2022 08:39:52 SA

Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính và Ngân sách Lê Minh Nam phát biểu.

Dung lượng: 599,11kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất