Chiều 10/3/2022: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ đánh giá tổng thể việc thực hiện nghị quyết 66/2013/QH13 nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả chủ trương xây dựng đường Hồ Chí Minh


Tên album
Chiều 10/3/2022: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ đánh giá tổng thể việc thực hiện nghị quyết 66/2013/QH13 nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả chủ trương xây dựng đường Hồ Chí Minh
Nội dung mô tả
Ngày tạo
11/03/2022 10:13:36 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ đánh giá tổng thể việc thực hiện nghị quyết 66/2013/QH13 nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả chủ trương xây dựng đường Hồ Chí Minh

Ngày tạo: 11/03/2022 10:20:47 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 809,68kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ đánh giá tổng thể việc thực hiện nghị quyết 66/2013/QH13 nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả chủ trương xây dựng đường Hồ Chí Minh

Ngày tạo: 11/03/2022 10:19:05 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,00MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ đánh giá tổng thể việc thực hiện nghị quyết 66/2013/QH13 nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả chủ trương xây dựng đường Hồ Chí Minh

Ngày tạo: 11/03/2022 10:19:05 SA

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể báo cáo, làm rõ một số nội dung tại phiên họp.

Dung lượng: 777,42kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ đánh giá tổng thể việc thực hiện nghị quyết 66/2013/QH13 nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả chủ trương xây dựng đường Hồ Chí Minh

Ngày tạo: 11/03/2022 10:19:05 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh phát biểu.

Dung lượng: 839,39kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ đánh giá tổng thể việc thực hiện nghị quyết 66/2013/QH13 nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả chủ trương xây dựng đường Hồ Chí Minh

Ngày tạo: 11/03/2022 10:19:05 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng phát biểu.

Dung lượng: 678,55kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ đánh giá tổng thể việc thực hiện nghị quyết 66/2013/QH13 nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả chủ trương xây dựng đường Hồ Chí Minh

Ngày tạo: 11/03/2022 10:19:05 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Phú Cường phát biểu.

Dung lượng: 687,16kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất