Sáng 10/03/2022: Khai mạc phiên họp thứ 9 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Tên album
Sáng 10/03/2022: Khai mạc phiên họp thứ 9 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
10/03/2022 10:29:33 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Khai mạc phiên họp thứ 9 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 10/03/2022 10:30:48 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp.

Dung lượng: 695,41kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc phiên họp thứ 9 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 10/03/2022 10:30:48 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp.

Dung lượng: 659,40kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc phiên họp thứ 9 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 12/03/2022 04:44:27 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp

Dung lượng: 500,86kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc phiên họp thứ 9 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 10/03/2022 10:30:48 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 863,69kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc phiên họp thứ 9 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 10/03/2022 10:30:48 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp.

Dung lượng: 941,53kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc phiên họp thứ 9 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 10/03/2022 10:30:48 SA

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu.

Dung lượng: 825,43kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất