Sáng 17/02/2022: Bế mạc phiên họp thứ 8 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Tên album
Sáng 17/02/2022: Bế mạc phiên họp thứ 8 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
17/02/2022 1:10:14 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Bế mạc phiên họp thứ 8 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 17/02/2022 01:11:40 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp.

Dung lượng: 740,26kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc phiên họp thứ 8 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 17/02/2022 01:11:40 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp.

Dung lượng: 614,89kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc phiên họp thứ 8 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 17/02/2022 01:11:40 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp.

Dung lượng: 716,10kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc phiên họp thứ 8 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 17/02/2022 01:11:40 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 848,77kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc phiên họp thứ 8 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 17/02/2022 01:11:40 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 981,60kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc phiên họp thứ 8 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 17/02/2022 06:24:24 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp.

Dung lượng: 822,12kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất