Sáng 17/02/2022: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về đề nghị bổ sung dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022


Tên album
Sáng 17/02/2022: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về đề nghị bổ sung dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022
Nội dung mô tả
Ngày tạo
17/02/2022 10:45:41 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về đề nghị bổ sung dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022

Ngày tạo: 17/02/2022 10:46:04 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 654,24kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về đề nghị bổ sung dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022

Ngày tạo: 17/02/2022 10:47:57 SA

Các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham dự phiên họp.

Dung lượng: 692,46kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về đề nghị bổ sung dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022

Ngày tạo: 17/02/2022 10:47:57 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu.

Dung lượng: 1,66MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về đề nghị bổ sung dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022

Ngày tạo: 17/02/2022 10:47:57 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu.

Dung lượng: 801,23kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về đề nghị bổ sung dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022

Ngày tạo: 17/02/2022 10:47:57 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo thẩm tra.

Dung lượng: 658,85kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về đề nghị bổ sung dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022

Ngày tạo: 17/02/2022 10:47:57 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 828,97kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất