Chiều 16/02/2022: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét dự thảo Nghị quyết sửa đổi Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội


Tên album
Chiều 16/02/2022: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét dự thảo Nghị quyết sửa đổi Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Nội dung mô tả
Ngày tạo
16/02/2022 3:35:56 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét dự thảo Nghị quyết sửa đổi Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 16/02/2022 03:36:37 CH

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 829,01kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét dự thảo Nghị quyết sửa đổi Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 16/02/2022 03:38:03 CH

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 793,85kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét dự thảo Nghị quyết sửa đổi Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 16/02/2022 03:38:03 CH

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 677,05kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét dự thảo Nghị quyết sửa đổi Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 16/02/2022 03:38:03 CH

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày tờ trình.

Dung lượng: 851,58kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét dự thảo Nghị quyết sửa đổi Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 16/02/2022 03:38:03 CH

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày tờ trình.

Dung lượng: 827,06kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét dự thảo Nghị quyết sửa đổi Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 16/02/2022 03:38:03 CH

Các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham dự phiên họp.

Dung lượng: 1,01MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất