Chiều 19/01/2022: Bế mạc phiên họp thứ 7 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Tên album
Chiều 19/01/2022: Bế mạc phiên họp thứ 7 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
19/01/2022 5:58:52 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Bế mạc phiên họp thứ 7 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 19/01/2022 06:00:03 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 943,44kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc phiên họp thứ 7 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 19/01/2022 06:00:03 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 925,12kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc phiên họp thứ 7 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 19/01/2022 06:00:03 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết thúc phiên họp.

Dung lượng: 857,23kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc phiên họp thứ 7 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 19/01/2022 06:00:03 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 897,92kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc phiên họp thứ 7 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 19/01/2022 06:00:03 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết thúc phiên họp.

Dung lượng: 653,64kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc phiên họp thứ 7 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 19/01/2022 06:00:03 CH

Các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham dự phiên họp.

Dung lượng: 675,36kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất