Sáng 19/01/2022: UBTVQH cho ý kiến việc bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài từ số vốn chưa phân bổ và điều chỉnh, dự kiến KHĐTCTH vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 cho danh mục dự án của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương (đợt 2)


Tên album
Sáng 19/01/2022: UBTVQH cho ý kiến việc bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài từ số vốn chưa phân bổ và điều chỉnh, dự kiến KHĐTCTH vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 cho danh mục dự án của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương (đợt 2)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
19/01/2022 11:33:35 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

UBTVQH cho ý kiến việc bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài từ số vốn chưa phân bổ và điều chỉnh, dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho danh mục dự án của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương (đợt 2)

Ngày tạo: 19/01/2022 11:41:09 SA

Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thống nhất một số nội dung tại phiên họp.

Dung lượng: 848,80kB

Tải ảnh gốc

UBTVQH cho ý kiến việc bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài từ số vốn chưa phân bổ và điều chỉnh, dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho danh mục dự án của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương (đợt 2)

Ngày tạo: 19/01/2022 11:41:09 SA

Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thống nhất một số nội dung tại phiên họp.

Dung lượng: 875,52kB

Tải ảnh gốc

UBTVQH cho ý kiến việc bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài từ số vốn chưa phân bổ và điều chỉnh, dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho danh mục dự án của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương (đợt 2)

Ngày tạo: 19/01/2022 11:41:09 SA

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu làm rõ một số nội dung tại phiên họp.

Dung lượng: 750,84kB

Tải ảnh gốc

UBTVQH cho ý kiến việc bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài từ số vốn chưa phân bổ và điều chỉnh, dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho danh mục dự án của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương (đợt 2)

Ngày tạo: 19/01/2022 11:41:09 SA

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà phát biểu làm rõ một số nội dung tại phiên họp.

Dung lượng: 792,33kB

Tải ảnh gốc

UBTVQH cho ý kiến việc bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài từ số vốn chưa phân bổ và điều chỉnh, dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho danh mục dự án của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương (đợt 2)

Ngày tạo: 19/01/2022 11:41:09 SA

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Tuấn Anh phát biểu làm rõ một số nội dung tại phiên họp.

Dung lượng: 778,53kB

Tải ảnh gốc

UBTVQH cho ý kiến việc bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài từ số vốn chưa phân bổ và điều chỉnh, dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho danh mục dự án của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương (đợt 2)

Ngày tạo: 19/01/2022 11:41:09 SA

Các đại biểu tham dự phiên họp.

Dung lượng: 705,26kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất