Sáng 19/01/2022: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tổng kết kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV


Tên album
Sáng 19/01/2022: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tổng kết kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
19/01/2022 9:18:01 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tổng kết kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 19/01/2022 09:18:30 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 666,82kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tổng kết kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 19/01/2022 09:21:17 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 904,42kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tổng kết kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 19/01/2022 09:21:17 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 942,10kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tổng kết kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 19/01/2022 09:21:17 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 749,22kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tổng kết kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 19/01/2022 09:21:17 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 771,00kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tổng kết kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 19/01/2022 09:21:17 SA

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu.

Dung lượng: 735,32kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất