Ngày 07/01/2022: Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội


Tên album
Ngày 07/01/2022: Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
Nội dung mô tả
Ngày tạo
07/01/2022 8:41:06 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Ngày tạo: 07/01/2022 08:41:25 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 915,37kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Ngày tạo: 07/01/2022 08:45:17 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 793,72kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Ngày tạo: 07/01/2022 08:45:17 SA

Đại biểu Vũ Thị Lưu Mai - Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội phát biểu thảo luận từ điểm cầu hội trường Diên Hồng

Dung lượng: 637,79kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Ngày tạo: 07/01/2022 08:45:17 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,12MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Ngày tạo: 07/01/2022 08:45:17 SA

Các đại biểu Quốc hội tham dự phiên họp tại điểm cầu hội trường Diên Hồng

Dung lượng: 1.018,85kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Ngày tạo: 07/01/2022 08:45:17 SA

Đại biểu Nguyễn Thị Thủy - Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn phát biểu thảo luận từ điểm cầu hội trường Diên Hồng

Dung lượng: 657,27kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất