Chiều 06/01/2022: Quốc hội thảo luận ở tổ về Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025; dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ


Tên album
Chiều 06/01/2022: Quốc hội thảo luận ở tổ về Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025; dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ
Nội dung mô tả
Ngày tạo
06/01/2022 5:26:17 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội thảo luận ở tổ về Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025; dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ

Ngày tạo: 06/01/2022 05:27:08 CH

Quang cảnh phiên họp tổ 2

Dung lượng: 859,37kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở tổ về Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025; dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ

Ngày tạo: 06/01/2022 05:30:49 CH

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc - đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh phát biểu.

Dung lượng: 600,72kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở tổ về Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025; dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ

Ngày tạo: 06/01/2022 05:30:49 CH

Đại biểu Đinh Ngọc Quý - Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai phát biểu.

Dung lượng: 867,72kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở tổ về Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025; dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ

Ngày tạo: 06/01/2022 05:30:49 CH

Đại biểu Đỗ Đức Hiển - Đoàn ĐBQH thành phố Hồ Chí Minh phát biểu.

Dung lượng: 729,21kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở tổ về Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025; dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ

Ngày tạo: 06/01/2022 05:30:49 CH

Đại biểu Nguyễn Minh Đức - Đoàn ĐBQH thành phố Hồ Chí Minh phát biểu.

Dung lượng: 720,23kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở tổ về Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025; dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ

Ngày tạo: 06/01/2022 05:33:54 CH

Quang cảnh phiên họp tổ 6

Dung lượng: 934,83kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất