Sáng 06/01/2022: Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu,...


Tên album
Sáng 06/01/2022: Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu,...
Nội dung mô tả
Ngày tạo
06/01/2022 12:16:01 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự

Ngày tạo: 06/01/2022 12:16:42 CH

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn - đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang phát biểu.

Dung lượng: 553,24kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự

Ngày tạo: 06/01/2022 12:17:52 CH

Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng - đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị phát biểu.

Dung lượng: 706,08kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự

Ngày tạo: 06/01/2022 12:17:52 CH

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn - đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang phát biểu.

Dung lượng: 636,01kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự

Ngày tạo: 06/01/2022 12:17:52 CH

Quang cảnh phiên họp tổ 6

Dung lượng: 772,98kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự

Ngày tạo: 06/01/2022 12:17:52 CH

Đại biểu Vũ Tuấn Anh - Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ phát biểu.

Dung lượng: 746,12kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự

Ngày tạo: 06/01/2022 12:20:01 CH

Đại biểu Lê Hoàng Anh - Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai phát biểu.

Dung lượng: 710,44kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất