Chiều 04/01/2022: Quốc hội thảo luận ở tổ về dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội


Tên album
Chiều 04/01/2022: Quốc hội thảo luận ở tổ về dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
Nội dung mô tả
Ngày tạo
04/01/2022 6:26:51 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội thảo luận ở tổ về dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Ngày tạo: 04/01/2022 06:27:28 CH

Quang cảnh phiên họp tổ 2

Dung lượng: 837,75kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở tổ về dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Ngày tạo: 04/01/2022 06:31:58 CH

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm điều hành phiên thảo luận của tổ 2.

Dung lượng: 593,89kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở tổ về dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Ngày tạo: 04/01/2022 06:31:58 CH

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc - đại biểu Quốc hội Tp. Hồ Chí Minh phát biểu.

Dung lượng: 601,18kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở tổ về dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Ngày tạo: 04/01/2022 06:31:58 CH

Đại biểu Đinh Ngọc Quý - Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai phát biểu.

Dung lượng: 705,18kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở tổ về dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Ngày tạo: 04/01/2022 06:31:58 CH

Đại biểu Lê Hoàng Anh - Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai phát biểu.

Dung lượng: 775,63kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở tổ về dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Ngày tạo: 04/01/2022 06:31:58 CH

Đại biểu Nguyễn Minh Đức - Đoàn ĐBQH Tp. Hồ Chí Minh phát biểu.

Dung lượng: 766,13kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất