Sáng 04/01/2022: Khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XV


Tên album
Sáng 04/01/2022: Khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
04/01/2022 10:13:20 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 04/01/2022 10:20:21 SA

Quốc hội làm lễ chào cờ

Dung lượng: 856,94kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 04/01/2022 10:20:21 SA

Quốc hội làm lễ chào cờ

Dung lượng: 1,42MB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 04/01/2022 10:20:21 SA

Quốc hội làm lễ chào cờ

Dung lượng: 701,60kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 04/01/2022 10:20:21 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo.

Dung lượng: 998,13kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 04/01/2022 10:20:21 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo.

Dung lượng: 602,61kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 04/01/2022 10:20:21 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc kỳ họp.

Dung lượng: 1,44MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất