Sáng 04/01: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các vị đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV


Tên album
Sáng 04/01: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các vị đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
04/01/2022 8:30:16 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các vị đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 04/01/2022 08:30:51 SA

Dung lượng: 874,66kB

Tải ảnh gốc

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các vị đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 04/01/2022 08:30:51 SA

Dung lượng: 751,24kB

Tải ảnh gốc

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các vị đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 04/01/2022 08:30:51 SA

Dung lượng: 852,47kB

Tải ảnh gốc

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các vị đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 04/01/2022 08:30:51 SA

Dung lượng: 883,52kB

Tải ảnh gốc

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các vị đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 04/01/2022 08:30:51 SA

Dung lượng: 780,29kB

Tải ảnh gốc

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các vị đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 04/01/2022 08:30:51 SA

Dung lượng: 554,74kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất