Chiều 21/12/2021: Bế mạc phiên họp thứ 6 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Tên album
Chiều 21/12/2021: Bế mạc phiên họp thứ 6 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
21/12/2021 5:35:29 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Bế mạc phiên họp thứ 6 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 21/12/2021 05:36:02 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc.

Dung lượng: 1,95MB

Tải ảnh gốc

Bế mạc phiên họp thứ 6 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 21/12/2021 05:37:40 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc.

Dung lượng: 1,62MB

Tải ảnh gốc

Bế mạc phiên họp thứ 6 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 21/12/2021 05:37:40 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc.

Dung lượng: 1,95MB

Tải ảnh gốc

Bế mạc phiên họp thứ 6 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 21/12/2021 05:37:40 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc.

Dung lượng: 1,57MB

Tải ảnh gốc

Bế mạc phiên họp thứ 6 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 21/12/2021 05:37:40 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,61MB

Tải ảnh gốc

Bế mạc phiên họp thứ 6 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 21/12/2021 05:37:40 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,85MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất