Chiều 21/12/2021: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua Chương trình công tác năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội


Tên album
Chiều 21/12/2021: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua Chương trình công tác năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Nội dung mô tả
Ngày tạo
21/12/2021 5:30:21 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua Chương trình công tác năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 21/12/2021 05:30:45 CH

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 1,48MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua Chương trình công tác năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 21/12/2021 05:32:02 CH

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 1,66MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua Chương trình công tác năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 21/12/2021 05:32:02 CH

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu.

Dung lượng: 1,79MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua Chương trình công tác năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 21/12/2021 05:32:02 CH

Các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham dự phiên họp.

Dung lượng: 1,82MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua Chương trình công tác năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 21/12/2021 05:32:02 CH

Các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham dự phiên họp.

Dung lượng: 1,80MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua Chương trình công tác năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 21/12/2021 05:32:02 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,90MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất