Chiều 21/12/2021: Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ


Tên album
Chiều 21/12/2021: Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ
Nội dung mô tả
Ngày tạo
21/12/2021 2:43:16 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ

Ngày tạo: 21/12/2021 02:47:01 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Phú Cường trình bày báo cáo.

Dung lượng: 1,64MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ

Ngày tạo: 21/12/2021 02:47:01 CH

Dung lượng: 1,85MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ

Ngày tạo: 21/12/2021 02:47:01 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,79MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ

Ngày tạo: 21/12/2021 02:47:01 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,83MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ

Ngày tạo: 21/12/2021 02:47:01 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,81MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ

Ngày tạo: 21/12/2021 02:47:01 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,68MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất