Sáng 21/12/2021: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 11 của Quốc hội


Tên album
Sáng 21/12/2021: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 11 của Quốc hội
Nội dung mô tả
Ngày tạo
21/12/2021 11:14:54 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 11 của Quốc hội

Ngày tạo: 21/12/2021 11:23:29 SA

Các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham dự phiên họp.

Dung lượng: 1,75MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 11 của Quốc hội

Ngày tạo: 21/12/2021 11:23:29 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga phát biểu.

Dung lượng: 1,54MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 11 của Quốc hội

Ngày tạo: 21/12/2021 11:23:29 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga phát biểu.

Dung lượng: 1,50MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 11 của Quốc hội

Ngày tạo: 21/12/2021 11:23:29 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu.

Dung lượng: 1,58MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 11 của Quốc hội

Ngày tạo: 21/12/2021 11:23:29 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu.

Dung lượng: 1,56MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 11 của Quốc hội

Ngày tạo: 21/12/2021 11:23:29 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu.

Dung lượng: 1,66MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất