Chiều 5/9, Phó Chủ tich Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp ông Youssouf Abbel-Jelil Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam


Tên album
Chiều 5/9, Phó Chủ tich Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp ông Youssouf Abbel-Jelil Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam
Nội dung mô tả
Chiều ngày 5/9/2014, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ tich Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp ông Youssouf Abbel-Jelil Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam
Ngày tạo
05/09/2014 4:02:50 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tich Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp ông Youssouf Abbel-Jelil Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/09/2014 04:05:15 CH

Dung lượng: 3,74MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tich Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp ông Youssouf Abbel-Jelil Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/09/2014 04:05:15 CH

Dung lượng: 2,42MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tich Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp ông Youssouf Abbel-Jelil Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/09/2014 04:05:15 CH

Dung lượng: 3,60MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tich Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp ông Youssouf Abbel-Jelil Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/09/2014 04:05:15 CH

Dung lượng: 2,22MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất