Chiều 22/7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp các Đại sứ mới được bổ nhiệm


Tên album
Chiều 22/7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp các Đại sứ mới được bổ nhiệm
Nội dung mô tả
Chiều 22/7/2014, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp thân mật các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài mới được bổ nhiệm
Ngày tạo
29/08/2014 11:16:04 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp chuyện thân mật với các Đại sứ. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/08/2014 11:19:09 SA

Dung lượng: 2,26MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp chuyện thân mật với các Đại sứ. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/08/2014 11:19:09 SA

Dung lượng: 2,44MB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh cuộc gặp mặt. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/08/2014 11:19:09 SA

Dung lượng: 2,60MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chụp ảnh lưu niệm với các đại sứ và Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/08/2014 11:19:09 SA

Dung lượng: 2,27MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất