Chiều 19/8, Phó Chủ Tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn tiếp Ngài Teofilo Corzo Chủ tịch Ủy ban Châu Á - Thái Bình Dương, Thượng viện Mexico


Tên album
Chiều 19/8, Phó Chủ Tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn tiếp Ngài Teofilo Corzo Chủ tịch Ủy ban Châu Á - Thái Bình Dương, Thượng viện Mexico
Nội dung mô tả
Chiều 19/8/2014, Phó Chủ Tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn tiếp Ngài Teofilo Corzo Chủ tịch Ủy ban Châu Á - Thái Bình Dương dẫn đầu Đoàn đại biểu Thượng viện Liên bang Mexico thăm chính thức Việt Nam
Ngày tạo
19/08/2014 4:42:10 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ Tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn tiếp Ngài Teofilo Corzo Chủ tịch Ủy ban Châu Á - Thái Bình Dương dẫn đầu Đoàn đại biểu Thượng viện Liên bang Mexico thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/09/2014 11:03:23 SA

Dung lượng: 4,24MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ Tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn tiếp Ngài Teofilo Corzo Chủ tịch Ủy ban Châu Á - Thái Bình Dương dẫn đầu Đoàn đại biểu Thượng viện Liên bang Mexico thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 19/08/2014 06:09:24 CH

Dung lượng: 3,39MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ Tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn tiếp Ngài Teofilo Corzo Chủ tịch Ủy ban Châu Á - Thái Bình Dương dẫn đầu Đoàn đại biểu Thượng viện Liên bang Mexico thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 19/08/2014 06:09:24 CH

Dung lượng: 3,04MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ Tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn tiếp Ngài Teofilo Corzo Chủ tịch Ủy ban Châu Á - Thái Bình Dương dẫn đầu Đoàn đại biểu Thượng viện Liên bang Mexico thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 19/08/2014 04:45:42 CH

Dung lượng: 3,40MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ Tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn tiếp Ngài Teofilo Corzo Chủ tịch Ủy ban Châu Á - Thái Bình Dương dẫn đầu Đoàn đại biểu Thượng viện Liên bang Mexico thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 19/08/2014 06:09:24 CH

Dung lượng: 2,33MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ Tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn cùng Ngài Teofilo Corzo Chủ tịch Ủy ban Châu Á - Thái Bình Dương chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 19/08/2014 06:09:24 CH

Dung lượng: 2,27MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất