Chiều 5/8, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng Kiểm toán Hoàng gia Bhutan


Tên album
Chiều 5/8, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng Kiểm toán Hoàng gia Bhutan
Nội dung mô tả
Chiều ngày 5/8/2014, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng Kiểm toán Hoàng gia Bhutan
Ngày tạo
08/08/2014 7:59:25 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng Kiểm toán Hoàng gia Bhutan

Ngày tạo: 08/08/2014 08:00:03 SA

Dung lượng: 3,42MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng Kiểm toán Hoàng gia Bhutan

Ngày tạo: 08/08/2014 08:00:03 SA

Dung lượng: 3,35MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng Kiểm toán Hoàng gia Bhutan

Ngày tạo: 08/08/2014 08:00:03 SA

Dung lượng: 2,37MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng Kiểm toán Hoàng gia Bhutan

Ngày tạo: 08/08/2014 08:00:03 SA

Dung lượng: 2,52MB

Tải ảnh gốc

Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội chụp ảnh lưu niệm cùng với Tổng Kiểm toán Hoàng gia Bhutan

Ngày tạo: 08/08/2014 08:00:03 SA

Dung lượng: 2,48MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất