Ngày 5/8, Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết trung ương 9 (Khóa XI)


Tên album
Ngày 5/8, Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết trung ương 9 (Khóa XI)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
05/08/2014 11:24:08 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

DSC_1036

Ngày tạo: 05/08/2014 11:25:00 SA

Dung lượng: 2,24MB

Tải ảnh gốc

DSC_1037

Ngày tạo: 05/08/2014 11:25:00 SA

Dung lượng: 1,56MB

Tải ảnh gốc

DSC_1040

Ngày tạo: 05/08/2014 11:25:00 SA

Dung lượng: 2,01MB

Tải ảnh gốc

DSC_1049

Ngày tạo: 05/08/2014 11:25:00 SA

Dung lượng: 2,14MB

Tải ảnh gốc

DSC_1051

Ngày tạo: 05/08/2014 11:25:00 SA

Dung lượng: 2,22MB

Tải ảnh gốc

DSC_1052

Ngày tạo: 05/08/2014 11:25:00 SA

Dung lượng: 1,78MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất