Chiều 4/8, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Bob Corker


Tên album
Chiều 4/8, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Bob Corker
Nội dung mô tả
Chiều ngày 4/8/2014, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Bob Corker, thành viên cao cấp, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ đang thăm làm việc tại Việt Nam.
Ngày tạo
05/08/2014 10:50:50 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ Bob Corker, thành viên cao cấp, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/08/2014 10:52:06 SA

Dung lượng: 2,71MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ Bob Corker, thành viên cao cấp, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/08/2014 10:52:06 SA

Dung lượng: 3,36MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ Bob Corker, thành viên cao cấp, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/08/2014 10:52:06 SA

Dung lượng: 3,29MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ Bob Corker, thành viên cao cấp, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/08/2014 10:52:06 SA

Dung lượng: 3,48MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ Bob Corker, thành viên cao cấp, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/08/2014 10:52:06 SA

Dung lượng: 2,36MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ Bob Corker, thành viên cao cấp, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/08/2014 10:52:06 SA

Dung lượng: 3,24MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất