Sáng 18/4, Thư viện Quốc hội giới thiệu sách nhân ngày sách Việt Nam 21/4


Tên album
Sáng 18/4, Thư viện Quốc hội giới thiệu sách nhân ngày sách Việt Nam 21/4
Nội dung mô tả
Sáng 18/4/2014, Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam (21/4), Thư viện Quốc hội tổ chức trưng bày và giới thiệu các ấn phẩm sách khoa học, chính trị, pháp luật. Đây cũng là một trong những hoạt động nhân dịp Thư viện Quốc hội chính thức được thành lập và đi vào hoạt động, hỗ trợ thông tin, tri thức cho các đại biểu Quốc hội.
Ngày tạo
28/07/2014 2:51:20 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Thư viện Quốc hội giới thiệu sách nhân ngày sách Việt Nam 21/4. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 28/07/2014 02:52:16 CH

Dung lượng: 1,62MB

Tải ảnh gốc

Thư viện Quốc hội giới thiệu sách nhân ngày sách Việt Nam 21/4. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 28/07/2014 02:52:16 CH

Dung lượng: 1,41MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Sĩ Dũng phát biểu nhân ngày sách Việt Nam 21/4. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 28/07/2014 02:52:16 CH

Dung lượng: 1,34MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Sĩ Dũng phát biểu nhân ngày sách Việt Nam 21/4. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 28/07/2014 02:52:16 CH

Dung lượng: 1,38MB

Tải ảnh gốc

Thư viện Quốc hội giới thiệu sách nhân ngày sách Việt Nam 21/4. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 28/07/2014 02:52:16 CH

Dung lượng: 1,48MB

Tải ảnh gốc

Thư viện Quốc hội giới thiệu sách nhân ngày sách Việt Nam 21/4. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 28/07/2014 02:52:16 CH

Dung lượng: 1,48MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất