Chiều 23/11/2021: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 10 của Quốc hội


Tên album
Chiều 23/11/2021: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 10 của Quốc hội
Nội dung mô tả
Ngày tạo
23/11/2021 2:26:38 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 10 của Quốc hội.

Ngày tạo: 23/11/2021 02:31:17 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành phiên họp

Dung lượng: 683,04kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 10 của Quốc hội.

Ngày tạo: 23/11/2021 02:31:17 CH

Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình trình bày báo cáo.

Dung lượng: 769,01kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 10 của Quốc hội.

Ngày tạo: 23/11/2021 02:31:17 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 786,95kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 10 của Quốc hội.

Ngày tạo: 23/11/2021 02:31:17 CH

Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham gia phiên họp

Dung lượng: 684,97kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 10 của Quốc hội.

Ngày tạo: 23/11/2021 02:31:17 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 905,75kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 10 của Quốc hội.

Ngày tạo: 23/11/2021 02:31:17 CH

Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham gia phiên họp

Dung lượng: 925,44kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất