Sáng 23/11/2021: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về đề nghị của Chính phủ về bổ sung 02 dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.


Tên album
Sáng 23/11/2021: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về đề nghị của Chính phủ về bổ sung 02 dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
23/11/2021 8:49:15 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về đề nghị của Chính phủ về bổ sung 02 dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Ngày tạo: 23/11/2021 08:52:38 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên họp

Dung lượng: 827,39kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về đề nghị của Chính phủ về bổ sung 02 dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Ngày tạo: 23/11/2021 08:52:38 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên họp

Dung lượng: 666,02kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về đề nghị của Chính phủ về bổ sung 02 dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Ngày tạo: 23/11/2021 08:52:38 SA

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày tờ trình.

Dung lượng: 731,57kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về đề nghị của Chính phủ về bổ sung 02 dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Ngày tạo: 23/11/2021 08:52:38 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo thẩm tra.

Dung lượng: 650,03kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về đề nghị của Chính phủ về bổ sung 02 dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Ngày tạo: 23/11/2021 08:52:38 SA

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày tờ trình.

Dung lượng: 736,64kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội Cho ý kiến về đề nghị của Chính phủ về bổ sung 02 dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022c

Ngày tạo: 23/11/2021 08:52:38 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 881,76kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất